Kontakt

Peter Ladniak
Štefanov nad Oravou
027 44 Tvrdošín

mobil: 0918 564 626 alebo 0948 788 363

e-mail: ladniak.peter@gmail.com

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, oddiel: Sro, číslo vložky: 1234/L. Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj , Štátna obchodná inšpekcia Žilina, Predmestská 71, 01179 Žilina.