Cenník a cena

Príklady cien studní, ktorá obsahuje vrt o priemere 230mm + profesionálna hrubostenná závitová rúra spájaná trapézovým závitom, priemere 160 alebo 140 mm + obsyp dunajský praný riečny štrk frakcia 2/5 (4/8) a izolácia vrtu bentonitom proti povrchovej vode.

15m - 1.900,- EUR
20m - 2.500,- EUR
25m - 3.000,- EUR
30m - 3.250,- EUR
40m - 3.950,- EUR
50m - 4.600,- EUR

K cene je potrebné prirátať dopravné náklady 1km=1EURo za 1 nákladný automobil. Spolu je transport na 2 nákladných automobiloch.

Realizácie vŕtacíh prác strojným zariadením

3 Paženie nesúdržnej horniny priemer fi 245 1 bm cena: 56,- EUR
3A Vŕtanie nesúdržnej horniny fi 225 v pažení 1 bm cena: 49,- EUR
4 Príklepové vŕtanie tvrdej horniny fi 225 1 bm cena: 49,- EUR
5 Preventerové odsávania - čisté okolie vrtu    zdarma

Paženie - výstroj studne

6 165 ZAR - Filter studne fi 165mm / 0,7mm/hr 6,2mm 1 bm cena: 15.50,- EUR
6A 165 ZAR - Výstroj studne hr 6,2 1 bm cena: 14.25,- EUR
61A 165 ZAR - Spodné blendovanie 1 ks cena: 13.50,- EUR
62A 165 ZAR - Vrchný kryt 1 ks cena: 13.50,- EUR
63 165 ZAR - Centrovacie kríže 1 ks cena:   1.30,- EUR
7 145 ZAR - Filter studne fi 145mm / 0,7mm/hr 5,4mm 1 bm cena: 14.2,- EUR
7A 145 ZAR - Výstroj studne hr 5,4mm 1 bm cena: 13.50,- EUR
71A 145 ZAR - Spodné blendovanie 1 ks cena: 13.50,- EUR
72A 145 ZAR - Vrchný kryt 1 ks cena: 13.50,- EUR
73 145 ZAR - Centrovacie kríže 1 ks cena:   2.30,- EUR

Výstroj studne - ostatné

13 Chránička na vstupe fi 200mm / h=3000 mm 1 ks cena: 23.50,- EUR
14 Filtračný obsyp frakcia R4/8 1,6 tona/m3 - 50 kg / bm 1 bm cena:   2.80,- EUR
15 Izolácia vodonosnej vrstvy filter/výstroj 1 ks cena: 28.80,- EUR
16 Výstrojový obsyp frakcia R04-R08 1,4 tona/m3 - 45kg/bm 1 bm cena:   4.70,- EUR

Ostatné

17 Dopravné náklady - 1 nákladný automobil 25t 1 km cena:   1.00,- EUR
18 Čerpacie skúšky po vykonaní vrtu 1 mj dohodou
19 Čerpacie skúšky 7 dní 1 mj dohodou
20 Čerpacie skúšky 14 dní 1 mj dohodou