Priemer výstroje studne

Správne vystrojenie vrtu, hĺbka a spôsob čerpania ma dôležitý vplyv na celú životnosť vrtu. Pri čerpaní je dôležité, aby sa neprekračovala hranica čerpanej vody viac ako dokáže samotná studňa naakumulovať. V prípade takýto nedostatkov sa vrt môže zaplavovať horninami a postupne zadúšať. Časom nastane úplne vysušenie vrtu a strata investície. Aby ste tomuto zabránili, je dôležité kto Vám bude studňu realizovať a ako. Vo studniarskom biznise sa platí táto veta a snažte sa jej vyvarovať.

Sú firmy ktoré oprášia, alebo si kúpia staré lomové Ruské vrtné súpravy určené pre prieskumné vrty s priemerom do 125mm a bez akýchkoľvek odborných znalostí sa cez noc a po jednej navŕtanej diere sa stávajú profesionáli.

Vyvarujte sa vrtom kde Vám predajú vrt a vystroja ho priemerom 120-125mm so slovami, že je to dobré a postačuje to. Správna studňa musí mať výstroj teda paženie, alebo laicky nazvané vložené rúry s priemerom min 140-160mm. Druhým pravidlom je mať osadenú kvalitnú atestovanú hrubostennú výstroj a do tretice je potrebný dostačujúci obsyp štrkového lôžka okolo vrtu, čo veľa firiem podceňuje.

Rozoberme si dôvody prečo?

Vystrojenie vrtu priemerom 120

Ak si zrealizujete vrt a vystroja Vám ho priemerom 120-125mm mali by ste poznať tieto informácie. Do vrtu nevložíte 4 palcové čerpadlo. Ak áno môže sa Vám stať, že sa vrt pre jeho slabý obsyp pohne a nevyberiete ho už nikdy. Vrt príde nazmar ako aj celá investícia. Do takýchto vrtov sa osadzuje len čerpadlo o priemer 3 palce, ktoré je drahšie a náročnejšie na servis a údržbu. Ak Vám náhodou spadne do vrtu predmet alebo skalka, medzi čerpadlom a stenou vrtu je tak malá medzera, že sa môže zakliesniť a znova prichádzate o celý vrt.
Druhý dôvod prečo sa vlastne vŕta a paží priemer 125 je ekonomický. Kvalitná vŕtacia súprava a jej príslušenstvo stoji niekoľko stotisíc EUR. Sú spoločnosti, ktoré si zakúpia vyradené stoje určené na geologický prieskum a snažia sa s nimi vŕtať studne. Nie je stroj ako stroj a nie každá vŕtacia súprava vie a dokáže navŕtať studňu. Takéto stroje sú slabé, nevýkonné a nedokážu vŕtať veľký priemer na vystrojenie 150mm a viac s požadovanou hĺbkou.
Do vrtov o priemere 140mm a viac sa montuje čerpadlo 4 palcové. Vzniká dostatočná medzera na manipuláciu a údržbu studne.

Filtračný obsyp vrtu

Druhým a dôležitejším faktorom kvalitne prevedenej studne je štrkový obsyp vrtu, tiež aj tzv., filtračná zložka. U studní s priemerom výstroje 125mm sa vykoná vrt niekde na úrovni 140-160mm a to nepostačuje. Medzi - priestor na obsyp štrkom je malý, nastáva posúvanie výstroje mimo jej os, čo môže spôsobť taký problém, že čerpadlo jednoducho nevytiahnete. Ďalším faktorom je slabý obsyp u filtračnej vložky, kde je umiestnené čerpadlo a tu nastáva pri veľkom objeme čerpanej vody a malom dozásobovaní vrtu vodou k postupnému zaplavovaniu časti vrtu pri filtri horninami. Studňa sa Vám časom upchá natoľko, že Vám voda pôjde okolo vrtu a nie do výstroje z ktorej sa čerpá vody. Obsyp okolo vrtu je nesmierne dôležitý a nemôže sa podceniť.
U Studní s priemerom 140 až 160mm sa vykonáva vrt na úrovni fi 220 a tak je zabezpečený dostatočne kvalitný filtračný obsyp.

obsyp_studne.jpg

Výstroj jeho hrúbka a materiál

Dbajte na to aby Vám realizačná firma vystrojila vrt kvalitným pažením a to materiálom, ktorý je atestovaný na pitnú vodu, nie PVC rúry, ktoré sú určené pre kanalizačné systémy a vždy sa dopredu informuje čo dostanete v diele. Kvalite vystrojený vrt musí odolávať bočným tlakom pôdy, ktoré zmierňuje už spomínaný dostatočný obsyp, ale hlavne zloženie a hrúbka výstroje. Originálne hrubostenné rúry pre studne sa vyrábajú z vysoko-odolného PVC v hrubostennom prevedení 5-8mm. Profesionálne spoločnosti používajú závitové rúry, ktoré sa do seba jednoducho namontujú a ich traperzový závit zaručuje maximálny spoj bez doplnkových materiálov. Takáto výstroj vrtu Vám zaručene vydrží po dobu životnosti stavby. Opakom sú hrdlové spoje rúr, kde je ich nevyhnutný proces spájanie ( nitovanie ) čo vedie k rôznym poruchám po dlhoročnom užívaní studne.
Žiadajte hrubostenné závitové paženie s atestom pre pitnú vodu.

zavitove_pazenie_studni.jpg

V stručnosti sme Vám chceli vysvetliť čo je potrebné pre dobre zrealizovanú studňu vedieť. Investícia diela nie je lacná záležitosť a ako sa hovorí nie sme tak bohatý, aby sme si kupovali lacné veci. Pracovnou náplňou odborných spoločností je v niektorých prípadoch aj oprava zlej vykonanej studne, respektíve zásyp starej a realizácia úplne nového vrtu.

Pri výbere realizačnej firmy buďte obozretný a informuje sa o všetkých detailoch, ktoré Vás napadnú. Získate tak informácie akú studňu budete požadovať. Zlá konštrukcia vrtu, s ochudobneným obsypom a použitím nevhodnej výstroje vedie investora studňu po čase nepoužívať , alebo vykonať nový vrt inou spoločnosťou a starý jednoducho zasypať.

Nenechajte sa zlákať cenou
S právna funkčnosť vrtu je závislá aj od iných podstatných kritérií a vlastností nezanedbateľných pri konštrukcii vrtu, ako priemer vrtu, materiálu, vhodné umiestnenie filtračnej časti vrtu, znalosť geologického podložia a spôsob prevedenia vrtných prác. Mnoho majiteľov lacných vrtov už má svoje skúsenosti a každý z nich potvrdí, že lákavá úspora pri investícii za neskoršie starosti určite nestojí. Ponechajte prípravu a realizáciu vrtu na odborníkov a zabudnite na akékoľvek ďalšie starosti.

Priplatiť sa určite oplatí
Kvalitne zrealizovaná studňa Vám vydrží desaťročia. Pri studni sa neoplatí šetriť. Ak vsadíte na cenu je otázka času, kedy celé dielo príde nazmar. Vzťahuje sa to na priemer menší ako fi 140mm, tenkostenné kanalizačné potrubie, nedostatočný obsyp okolo vrtu, zle zvolený filter, alebo nízka účinnosť slabou hĺbkou.

Samozrejme platí náš zákazník náš pán a on vždy určuje cenu diela. Kto nie je ochotný zaplatiť za kvalitne zrealizovanú studňu hrá vabank, kde jeho priorita je diera do zeme odkiaľ mu bude tiecť voda. Koľko mu vydrží ho nezaujíma. Zaujíma ho len cena. Potom príde čas, kedy príde celé dielo nazmar a utešujúca vec bude, že investované peniaze mu budú ležať v nefunkčnom vrte na vlastnom pozemku. Kvalitne vykonaná studňa je len jemne drahšia od tej najlacnejšej. Porozmýšľajte preto dôkladne aký vrt v zemi na vlastnom pozemku chcete mať, lebo celá investícia sa Vám premení na otvor v zemi odkiaľ chcete čerpať vodu desaťročia, nie 5 rokov.