Spolupráca

Spolupracujeme so staviteľmi v novo-vznikajúcich obytných zón určených pre akúkoľvek výstavbu, ale hlavne občiansku vybavenosť obcí a rodinných domov. Ponúkame cenové zvýhodnenie pri viacnásobných vrtoch v jednej lokalite. Môžete sa tak zo susedmi dohodnúť na jednotnom výkone prác a ušetriť finančné investície pri realizáciách vŕtaných studní. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte, radi nadviažeme spoluprácu, ktorá bude výsledok spokojnosti všetkých strán pri čerpaní vodných zdrojov do Vašich objektov.