Profil

Ponúkame už len služby novým firmám, ktoré začínajú v tejto oblasti. Poradenstvo, zaškolenie, riešenie technických a pracovných postupov, pomoc pri nákupe použitých alebo nových strojov. Vieme zastrešiť komplexný rozbeh novej firmy. Špecializujeme sa na príklepové vŕtanie kladivom v najtvrdších horninách Slovenska.

Naša spoločnosť ponúka nasledovné portfólio prác a tovarov v danom obore:

  • Vŕtanie studní
  • Odvodňovacie a vsakovacie vrty
  • hydrogeologické vrty a posudky
  • Rozbor vody a čerpacie skúšky
  • Predaj príslušenstva a čerpadiel
  • Dodávky a montáže studničných šácht
  • Projektantskú činnosť

Hlavným cieľom a zameraním sú studne na kľúč pre rodinné domy a iné objekty. Úspešnosť našich prác a zárukou dobrých výsledkov je kvalitná technika a odborná znalosť problematiky v obore. Vŕtacia technika s ktorou prevádzame diela nám dovoľuje príjazd aj do ťažko prístupných podmienok. Garantujeme požiadavky zákazníka na odber vody celoročne.

Sme tu pre Vás, kontaktujte nás emailom alebo telefonicky. Radi odpovieme, alebo len poradíme.