Poloha sudne, kde vŕtať studňu

Pri umiestňovaní studne je potrebné stanoviť správny návrh polohy, konštrukciu a realizáciu studne. Všetky tieto podmienky majú dopad a vplyv na kvalitu vody vo vrte. STN norma 75 5115 sa zaoberá práve polohou vrtu. Žumpy septiky potrubia vnútornej kanalizácie a kanalizačné prípojky majú byť umiestnené v priepustných horninách čo tvorí veľkú časť oblasti Karpát kde vŕtame 12m od vrtu.

Umiestnenie vŕtanej studne

  • Nádrže tekutých palív: 20m
  • Hospodárske haly dobytka a hnojiská: 25m
  • Hlavné cestné komunikácia: 30m
  • Umývacie linky pre vozidlá a iné odpady: 40m
  • Povrchová voda musí byť odvedené okolie studne
  • Plocha okolo studne do 10 m nesmie byť znečisťovaná

poloha_studne.jpg

Informačná ukážka zakreslenia studne v mieste, ktoré je navhodnejšie pre daný objekt.

Ak nie je možné studňu navŕtať podľa noriem, čo pri jestvujúcich stavbách nie je vždy možne v zásade platí vzdialiť sa hlavne od možných zdrojov najväčšieho znečistenia, následne vrt navrhovať čo najďalej od cesty a iných nevhodných zdrojov. Vždy je lepšie ho umiestniť k budove, ktorá nevykazuje zdroje znečistenia, ako tam kde jestvuje potenciál znečisťovania povrchovej vody. Druhý faktor je plánovať hlbší vrt 20-30m, ako povrchný vrt 10-15m, kde je nie je voda dostatočne prefiltrovaná zemou.